BuurthuisHET LOKAAL
Geen HTML toegevoegd

Welzijn Kampen

Welzijn Kampen stimuleert en versterkt de Kamper Kracht. We verbinden daarom burgers en organisaties en bevorderen daarmee de zelfredzaamheid en de zelfontplooiing van mensen. Zo zorgen we er met u voor dat in Kampen iedereen mee kan doen.

 
De Welzijnswinkel 
Activiteiten 
Vrijwilligerswerk 
Locaties 
Evenementen 
In de buurt 
Jeugd en opvoeden 
Vluchtelingenwerk 
Over ons 
Steunpunt Mantelzorg 
Wehelpenkampen.nl 
 
https://www.welzijnkampen.nl/